VNG Magazine nummer 10, 4 juni 2021

Auteur: Marten Muskee | Beeld: Eric Brinkhorst

De ambtelijke organisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen deed mee aan de VNG-pilot Werkplaats DSO-keten. Volgens projectleider omgevingsplan Luc Molendijk is er geen tijd te verliezen. Alle gemeenten moeten oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
 

Luc Molendijk

Vanwaar uw oproep?
‘Door te oefenen, leren Dinkelland en Tubbergen over de werking van het systeem. Wij ervaren dat er nog heel veel werk te verzetten is. Onlangs is bekendgemaakt dat de Omgevingswet met een halfjaar wordt uitgesteld. Er is meer tijd nodig om het stelsel technisch in te regelen, maar vooral ook om te oefenen. Ik vind het zorgelijk dat er gemeenten zijn die nog niet eens de benodigde software hebben aangeschaft. In de werkplaats hebben we geoefend met de techniek, de koppeling van de software op de landelijke voorziening en met de inhoud daarvan. Dat is het omgevingsplan met de bijbehorende en toepasbare regels. Het maken van die inhoud verloopt echt anders dan de huidige manier van werken met bestemmingsplannen.’

Wat doet het DSO precies en wat leerde de pilot beide gemeenten?
‘Inwoners en bedrijven kunnen in het DSO alle regels uit het Omgevingsplan zien. Ook de rijksregels rond bijvoorbeeld milieu of bouwen en verordeningen zoals voor het kappen van bomen, worden allemaal in het ene omgevingsplan in het DSO gepubliceerd. Dat gebeurt meer integraal dan nu, want bestemmingsplannen gaan alleen over de functietoedeling. Een inwoner kan vanaf zijn eigen adres het DSO-loket raadplegen. In het stelsel zijn ook vragenbomen opgenomen. Via het doorlopen van de vragen komt de gebruiker erachter of een vergunning nodig is. Vervolgens kan hij de vergunning ook aanvragen. In de Werkplaats DSO-keten van de VNG hebben we onder begeleiding van een VNG-coach het hele proces doorlopen met een interdisciplinair team inclusief softwareleveranciers. Vooral om te zien hoe het werkt, want we hadden geen idee. Hoe meer gemeenten oefenen, hoe meer we samen tot een goed werkend systeem komen. Wij hebben veel geleerd over de opbouw van het omgevingsplan en wat de gebruiker straks ziet in het loket. Het is veel meer dienstverlenend, mits aan de achterkant goed opgebouwd. Door te oefenen, ervaar je hoe dat moet. Wij concluderen nu al dat we een aantal zaken anders gaan aanpakken.’

Is een halfjaar uitstel van de invoeringsdatum voldoende?
‘Voor Dinkelland en Tubbergen wel. De invoeringsproblemen spelen niet alleen bij de landelijke voorziening, maar ook rond al die softwarepakketten bij provincies ,waterschappen en gemeenten. Schaf de software aan en ga oefenen met de inhoud en techniek. De Werkplaats DSO-keten biedt een mooie manier om stap voor stap te oefenen met de materie. Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is technisch gezien klaar voor de nieuwe wet, maar er moet nog wel veel meer gebeuren.’