VNG Magazine nummer 4, 18 maart 2022

Auteur: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Rikkert Harink

Het kabinet heeft een aanjaagteam met vier ambassadeurs benoemd die het aantal mensen met een beperking in het decentraal bestuur moeten bevorderen. Burgemeester Marleen Sanderse van Hattem is één van hen. 
 

Marleen Sanders

Waarom bent u ambassadeur geworden?
‘Slechts een half procent van de 12.000 mensen in het openbaar bestuur heeft een beperking. Dus er is een grote ondervertegenwoordiging. Onze volksvertegenwoordiger is geen afspiegeling van de samenleving. Dat is wel onze wens. Dit is natuurlijk onderdeel van een bredere discussie over diversiteit, want ook de man-vrouwverdeling is niet goed, en er zijn te weinig lhbti’ers en mensen met een migratieachtergrond. Ik wil laten zien wat mogelijk is: diversiteit moet vanzelfsprekend worden.’

Wat gaat u doen?
‘Ik wil mezelf zo veel mogelijk laten zien als rolmodel. Uit onderzoek blijkt dat mensen daar behoefte aan hebben. Ik heb zelf een beperking. Op mijn 27ste kreeg ik een kwaadaardige tumor in mijn heup. Daardoor moest mijn been er helemaal af. Dat was een heftige tijd. Maar die amputatie heeft wel mijn leven gered, dus ik heb heel veel geluk gehad. Ik loop op krukken en zit ook wel in een rolstoel. Maar ook met een beperking kun je een eind komen. Ik vind de politiek fantastisch en verslavend. En het is heel belangrijk dat mensen die dat ook vinden, zien dat het met een beperking ook gewoon kan. Als ik één kind met een beperking op de bassischool kan inspireren om politiek actief te worden, dan is mijn rolmodelfunctie al gelukt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen waren we net te laat, maar volgend jaar zijn de verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen. Daar willen we de zaadjes voor planten.’

Hoe gaat u te werk?
‘We hebben twee hoofdtaken. Ten eerste willen we mensen enthousiasmeren om zelf politiek actief te worden. We willen hun aarzelingen zoveel mogelijk uit de weg ruimen. Zo komt er onder meer een informatiepunt voor mensen met vragen. Er zijn bijvoorbeeld veel vragen over de gevolgen voor de uitkering als mensen als raadslid aan de slag gaan. Maar ook: kan ik de gemeente vragen om ondersteuning? Ten tweede willen we de instanties informeren: politieke partijen, belangenorganisaties, gemeenten, griffies, de raadsledenvereniging, noem maar op. Er zijn ondersteuningsmogelijkheden waar ze gebruik van kunnen maken, zoals bijvoorbeeld het inzetten van een schrijftolk. Dat weet niet iedereen. En we wijzen op de toegankelijkheid van de gebouwen. We worden ondersteund door Henk Beltman van Zorgbelang Inclusief. Als mensen vragen hebben, kunnen ze zich bij hem melden: henkbeltman@zorgbelanginclusief.nl. Maar ze mogen mij ook mailen: burgemeester@hattem.nl.’