VNG Magazine nummer 4, 18 maart 2022

Wij zien dat de burgemeester worstelt met zijn dubbele petten. Daarom hebben wij voorgesteld dat de plaatsvervangend voorzitter standaard de raadsvergaderingen gaat leiden en voorzitter wordt van de agendacommissie. Volgens de burgemeester is dat wettelijk niet mogelijk. Hoeveel ruimte is er voor de gemeenteraad om hierin eigen keuzes te maken?

Een raadslid
 

Geerten Boogaard

Geacht raadslid,

De Gemeentewet bepaalt inderdaad dat de burgemeester voorzitter is van de gemeenteraad. Het is ook expliciet de burgemeester die de vergaderingen belegt. Alleen bij zijn ‘verhindering of ontstentenis’ wordt de burgemeester vervangen door het langstzittende lid van de raad.
Dat wil niet zeggen dat de burgemeester altijd de leiding over de vergadering moet hebben. In veel gemeenteraden is het gebruikelijk dat de burgemeester de leiding overdraagt als hij zelf politieke verantwoordelijkheid moet afleggen. Juridisch is er geen beletsel als het Reglement van Orde zou bepalen dat de burgemeester na het openen van de raadsvergadering de leiding ervan vaker zou overdragen aan de eigen vicevoorzitter.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.