VNG Magazine nummer 7, 14 april 2023

Auteur: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Doris van Gool/DCI Media

Met een manifest wil Asten de lokale democratie en de gemeenteraad vitaal houden. Het document bevat afspraken over onder meer de samenwerking tussen raad en college, zegt burgemeester Anke van Extel-van Katwijk, en moet de raad goed in positie brengen.
 

Burgemeester van Asten

Waarom dit Astens Manifest?
‘Het is belangrijk dat we investeren in de gemeenteraad, zodat die toekomstbestendig is. Het gaat erom de raad centraal te stellen als hoogste bestuursorgaan, gericht op het belang van onze inwoners. Dit betekent behoorlijke veranderingen in de bestuurscultuur, ook van het college en de organisatie die de raad ondersteunt. Iedereen werkt eraan mee. Daarom is het Astens Manifest de start van het proces, niet het sluitstuk. Ik ben zelf nog maar kort burgemeester en ook de raad is sinds de verkiezingen nieuw, dus dit was een mooi moment. Het is een pilot van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onze griffier kwam bij mij: of het niet wat voor ons zou zijn om mee te doen. Ik werd er wel enthousiast over, en ben dat nog steeds. De hele raad omarmde het initiatief. De belangrijkste afspraken gaan over de samenwerking op basis van gemeenschappelijke waarden. Goed bestuur, integriteit, elkaar aanspreken op het gedrag, respectvol omgaan met elkaar, niet alleen binnen de raad maar ook met college en organisatie. Dat klinkt logisch, maar wat zijn dan die goede omgangsvormen? Is het respectvol als je moties alleen voorafgaand aan het debat met elkaar deelt, of mag je ook tijdens de vergadering een motie indienen? Daar gaan we het nu over hebben.’

Asten heeft nadrukkelijk de inwoners betrokken bij dit manifest. Waarom, en hoe?
‘De vraag stellen, is ’m beantwoorden. We doen het voor onze inwoners. We vinden het in Asten te weinig om hen maar eens in de vier jaar ergens naar te vragen. Voor ons was het vanzelfsprekend om de inwoners hierbij te betrekken, omdat we dat wel vaker doen, via ons burgerplatform TipAsten. Ze gaven aan dat transparantie en integriteit de belangrijkste eisen zijn. Die zijn daarom een belangrijk deel van het manifest.’

Deze pilot loopt tot het einde van de raadsperiode. Wanneer bent u tevreden?
‘We zijn goed begonnen, ik ben tevreden als we hiermee op deze manier doorgaan. Dit moet daarom ook niet iets zijn waar we jaarlijks een keer over praten. Het moet in ons DNA komen. We gaan het verder vormgeven; vanavond hebben we weer overleg met de werkgroep van de raad, zodat het blijft leven. Er zijn veel enthousiaste ideeën. Dat moeten we blijven ondersteunen en faciliteren. Het is uiteindelijk iets van de raad, college en organisatie. De griffier en ik als burgemeester moeten zorgen dat dat ook zo blijft. Ik vind het belangrijk genoeg om raadsleden hier als voorzitter op te blijven aanspreken.’