VNG Magazine nummer 7, 14 april 2023

Wat is de wettelijke status van een coalitieakkoord? Kan een college verwijzen naar het coalitieakkoord bij de beantwoording van een vraag?

Maarten Reuderink, gemeenteraadslid Schiedam
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Reuderink,

Het coalitieakkoord heeft geen wettelijke status: het is een politieke afspraak tussen fracties. Afspraken in het coalitieakkoord kunnen dus ook geen afbreuk doen aan wettelijke rechten en verplichtingen uit de Gemeentewet, zoals het individuele vragenrecht van raadsleden. Uiteraard gaat het college, op zijn beurt, over zijn eigen antwoorden. Als een raadslid vindt dat de antwoorden onvoldoende zijn, dan kan die dat aan de raad als geheel voorleggen. Die zal dan beslissen of het college aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard?