De afgelopen jaren is een groot aantal initiatieven ontstaan waarbij sprake is van domeinoverstijgende bekostiging en/of samenwerking. Met als doel te voorkomen dat kwetsbare personen tussen de wielen van overheidssystemen raken. Veel van deze initiatieven richten zich op verandering in werkwijzen in de regio. In voorkomende gevallen succesvol, maar vaak blijkt de praktijk toch weerbarstig. Wat maakt nu dat domeinoverstijgende bekostiging wel of niet werkt?

Het regioteam Zorg & Veiligheid (voormalig VLOT) heeft Lysias advies gevraagd om een onderzoek te doen naar de ontwikkelingen op dit gebied en naar de lessen die te trekken zijn uit een aantal praktijkvoorbeelden.

Meer informatie