Het regioteam Zorg & Veiligheid staat nauw in verbinding met het Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw en de daarbij behorende subsidielijnen. Knelpunten en signalen die de regioadviseurs ophalen in de regio’s worden meegenomen in de programmering van het Actieprogramma. Op deze manier wordt beoogd de subsidieoproepen vanuit het Actieprogramma goed aan te laten sluiten op de behoeften en prioriteiten in de regio. Ook kan het regioteam in uw regio meedenken over thema’s als borging, samenwerking en leren alsook de kaders en prioriteiten (bepalen) voor de subsidieoproepen.

Klik hier voor meer informatie over het Actieprogramma Grip op Onbegrip en de daarbij behorende subsidieoproepen van ZonMw.

Momenteel staat de regeling ‘Startfinanciering Kwartiermaker Zorg & Veiligheid’ open. Samenwerkingspartners op het snijvlak van Zorg en Veiligheid kunnen een kwartiermaker aanstellen voor de aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. De kwartiermaker brengt knelpunten en oplossingsrichtingen samen tot een (vervolg)plan van aanpak per veiligheidsregio of hotspot. Klik hier voor meer informatie over de ‘Startfinanciering Kwartiermaker Zorg & Veiligheid’.

Daarnaast verschijnen ook onderstaande subsidieoproepen binnenkort online:

  • Vroegsignalering en opvolging in de wijk (13 maart open)
  • Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen gedrag (13 maart open)
  • Onbegrepen Gedrag: domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s (15 maart open)
  • Praktijkgericht onderzoek onbegrepen gedrag (later in maart verwacht).

Klik hier voor de meest actuele informatie over de subsidieoproepen.