Een kleine groep inwoners heeft ondersteuning en begeleiding in bepaalde fasen van hun leven, bijvoorbeeld om grotere problematiek te voorkomen of om veiligheid in de wijk te garanderen. In de praktijk vallen ze soms tussen wal en schip, omdat er onvoldoende continue (waakvlam) begeleiding en snelle opschalingsmogelijkheden zijn. In beleidstermen vallen deze mensen tussen verschillende wetten, financieringsstromen en organisaties: Wet maatschappelijke opvang, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Forensische zorg, Beschermd Wonen, GGZ, Maatschappelijke opvang, gevangeniswezen et cetera.

Het regioteam Zorg & Veiligheid (voormalig VLOT) heeft samen met haar partners onderzocht welk aanbod snel voor handen zou moeten zijn in iedere wijk om deze inwoners, die soms tussen wal en schip vallen, de juiste ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden. Dit is weergegeven in de praatplaat zorg en veiligheid in de wijk. De plaat biedt inzichten voor beleidsmedewerkers en inkopers van gemeenten op het complexe snijvlak zorg, veiligheid en sociaal domein. Op de praatplaat kan je doorklikken voor meer informatie en tips.

Bemoeizorger Dagbesteding Herstelacademie Tussenvoorziening Waakvlambegeleiding Wijk GGD'er

Er kan doorgeklikt worden op de dikgedrukte iconen!