Een opeenstapeling van problemen kan iemands leven volledig ontwrichten en het kan leiden tot ernstige fysieke en/of psychische klachten. In het ergste geval kan iemand een gevaar vormen voor zichzelf en/of de omgeving. Als gemeente kun je veel doen om een stapeling van problemen te voorkomen. Het preventieplan ‘Stop het stapelen’ biedt gemeenten daarom een handvat om schrijnende situaties, escalatie en veiligheidsissues vóór te zijn. Doel is dat deze inspanningen leiden tot een fijner en stabieler leven voor inwoners, minder veiligheidsrisico’s en minder druk op organisaties in de zorg- en veiligheidssector en op gemeenteambtenaren.

‘Stop het stapelen’ is bedoeld voor gemeenten en richt zich met name op beleidsambtenaren die opereren op het snijvlak van het sociaal domein, zorg en veiligheid. Het is geen kant-en-klaar concept om multiproblematiek te voorkomen, maar helpt om te komen tot een werkbare preventie aanpak die inwoners meer stabiliteit geeft. In dit preventieplan ga je voor je eigen gemeente aan de slag.

Na de introductie volgen vijf acties om voor jouw gemeente tot een aanpak op maat te komen. Je werkt hierbij met werkbladen met vragen die je inzicht geven in de situatie in jouw gemeente. Aan de hand van de werkbladen kun je zelf gericht stappen en maatregelen nemen die kunnen leiden tot concrete resultaten. Een resultaat kan bijvoorbeeld zijn dat een inwoner binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) niet naar het Zorg- en Veiligheidshuis hoeft of dat iemand ambulant de juiste zorg en ondersteuning krijgt waardoor er geen gedwongen opname nodig is. Betrek vooral collega’s, inwoners, bemoeizorg en andere ketenpartners bij het beantwoorden van de vragen uit de werkbladen om een compleet beeld te krijgen en toe te werken naar een werkbare, lokale aanpak.

Nieuwsgierig geworden naar het preventieplan ‘Stop het stapelen’? Klik hier voor de volledige publicatie. Heb je vragen over ‘Stop het stapelen’ en wil je hier graag eens over sparren met een regioadviseur? Neem dan vooral contact met een van hen op.

Het preventieplan ‘Stop het stapelen’ is een initiatief van de VNG en gemaakt in samenwerking met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Aa en Hunze, stichting Attenta, ervaringswerkers Désiré van Pel, Cassandra Barkman en Heleen Wadman van InBegrepen, collectief voor ervaringskennis, Anne Czyzewski en de leden van het regioteam Zorg & Veiligheid.