De afgelopen jaren zijn drie verschillende regio’s vanuit de VNG en het regioteam Zorg & Veiligheid (voorheen VLOT, Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam) ondersteund bij het versterken van de regionale samenwerking zorg en veiligheid. Een concrete regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingsstructuur is daar nu opgezet.

Hierin geven gemeenten, GGz-aanbieders, politie, OM en andere partners gezamenlijk richting aan onder andere de uitvoering van de Wet Verplichte GGz (Wvggz), beleid omtrent personen met onbegrepen gedrag, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en andere onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Leerervaringen gebundeld en beschikbaar voor andere regio’s

Aan de hand van de leerervaringen in de drie regio’s en verschillende interviews met bestuurders, zijn twee producten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om de regionale samenwerking van zorg en veiligheid in de praktijk te brengen:

De publicatie/gids ‘Dezelfde bouwstenen, verschillende bouwwerken’ gaat in op de volgende vragen:

  • Wat willen we met elkaar bereiken?
  • Welke onderwerpen moet men daarvoor oppakken?
  • Welke concrete doelen moeten met samenwerking gerealiseerd worden?
  • Op welke schaal wil men werken?
  • Wie moeten er aan tafel zitten?
  • Hoe wil men sturen?
  • Wat wordt positie en mandaat van de samenwerking?
  • Welke concrete activiteiten gaan georganiseerd worden?
  • Hoe bewaak je de voortgang?

De handreiking ‘Gereedschapskist regionale samenwerking zorg en veiligheid’ bevat tips, instrumenten en werkvormen om een samenwerkingsproject of -proces succesvol te laten starten en vervolgens naar een goede uitkomst te begeleiden. Het is een interactieve PDF waarbinnen u kunt doorklikken naar achterliggende templates.

Interesse? Neem contact op met een van de regioadviseurs Zorg & Veiligheid of de VNG

Geïnteresseerden die vragen hebben over beide publicaties en er mee aan de slag willen, kunnen contact opnemen met een van de regioadviseurs Zorg & Veiligheid of met de VNG.

Zie ook