VNG Magazine nummer 5, 17 maart 2023

Als Boa’s in de openbare ruimte een korte wapenstok gaan dragen, wordt het dan niet gewoon weer een soort gemeentepolitie?

Een bezorgde burger

Geerten Boogaard

Beste vragensteller,

Het is altijd de bedoeling geweest dat de boa’s in de openbare ruimte een duidelijk andere rol zouden vervullen dan de politie. Waar de nationale politie steeds meer en steeds centraler onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt, zouden de boa’s zich juist richten op de verwezenlijking van het lokaal veiligheidsbeleid in brede zin. In de woorden van burgemeester Sievers van Edam-Volendam: boa’s zijn meer gericht op het preventief bieden van veiligheid in plaats van het meer repressief bestrijden van onveiligheid. De bevoegdheden van boa’s liggen dus vanouds meer in de sfeer van de overlast en minder in de sfeer van de openbare orde. In die zin zijn boa’s in principe geen politieagenten.
Maar de ontwikkelingen staan niet stil, en de vraag is inderdaad welke kant die op zullen gaan. Naarmate boa’s en de politie meer op elkaar gaan lijken in uitstraling, bevoegdheden en bewapening, zal de associatie met de gemeentepolitie sterker worden.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.