VNG Magazine nummer 9, 31 mei 2024

In het hoofdlijnenakkoord staat dat de stijging van de OZB wordt gemaximeerd, via afspraken met gemeentes. Los van de verrommeling van de interbestuurlijke verhoudingen en het beperken van de financiële autonomie die hiermee op de koop toe worden genomen: kan het juridisch eigenlijk wel op deze manier?

Een volger van de formatie

Geerten Boogaard

Beste volger,

Overeenkomsten tussen overheden zijn juridisch mogelijk en die kunnen als inspanningsverplichting ook betrekking hebben op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden. In dit geval gaat het om de bevoegdheden van 342 gemeenteraden om op basis van de Gemeentewet het tarief van de ozb in hun gemeente vast te stellen. Daarover kunnen afspraken worden gemaakt. De vraag is alleen: tussen wie?
Ongetwijfeld zal het rijk gaan proberen om dit via de VNG af te spreken. Maar de VNG is een private vereniging zonder doorzettingsmacht naar individuele gemeenteraden. Een afspraak met een koepelorganisatie bindt de raadsleden niet. Als het rijk dit dus echt wil afspreken, moeten er 342 overeenkomsten met 342 gemeenten worden gesloten. De vraag is hoe uitvoerbaar dat is.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Stuur een mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.