VNG Magazine nummer 2, 2 februari 2024

Het televisieprogramma Married at first sight is weer begonnen. In het programma trouwen mensen die elkaar nog nooit ontmoet hebben met elkaar. Mogen gemeenten ‘hun’ ambtenaren van de burgerlijke stand eigenlijk verbieden een dergelijk huwelijk te sluiten?

Sophie Vonk, Rotterdam

Geerten Boogaard

Beste Sophie,

In principe mogen ambtenaren van de burgerlijke stand een huwelijk alleen voltrekken als aan alle voorwaarden is voldaan. Maar elkaar kennen is niet zo’n voorwaarde. Alleen als de ambtenaar vermoedt dat het huwelijk ‘niet gericht is op de vervulling van de huwelijkse plichten’, zoals de wet zegt, maar op het verkrijgen van een verblijfsrecht, dan mag er worden ingegrepen. 

Wat de aanwijzing van trouwlocaties of het benoemen van ambtenaren betreft is er wel veel beleidsvrijheid. Maar daar hebben de meeste gemeenten tegenwoordig al ruimhartig beleid op ontwikkeld.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? 
Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.