VNG Magazine nummer 17, 5 november 2021

Beste Thorbeckeprofessor,

Hoe kan de gemeenteraad vanuit zijn kaderstellende rol achterhalen wanneer het juridisch is toegestaan om te besluiten tot verboden of geboden om bepaalde (ongewenste) ontwikkelingen bij te kunnen sturen? Hoe kan de raad bijvoorbeeld voorkomen dat de stad verpaupert omdat pandjesbazen huizen opkopen en die verhuren aan toeristen of arbeidsmigranten? 

Wim Janssen, raadslid (GL) Venlo 
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Janssen,

U heeft gelijk dat de raad natuurlijk alleen maar de baas is binnen wat de Grondwet de ‘huishouding’ van de gemeente noemt. En zelfs dan moet het blijven binnen de grenzen van het recht en het algemeen belang. Dus inderdaad: de raad kan alleen afdwingen wat de gemeente mag. 
Uw vraag ziet uiteindelijk op ambtelijke ondersteuning. Venlo heeft daarvoor een verordening waar u een beroep op zou kunnen doen. Via de griffier komt u dan in contact met een ambtenaar die de expertise heeft die u zoekt. Maar u kunt natuurlijk ook uw licht opsteken bij gemeenten die op dit vlak al iets hebben ondernomen of bij het wetenschappelijk bureau van uw partij. 

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag?

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.