VNG Magazine nummer 16, 22 oktober 2021

Beste Thorbeckeprofessor,

Als raadsleden zich van een fractie afsplitsen maar daar later spijt van krijgen, hebben ze dan het recht om weer bij hun oorspronkelijke fractie te gaan behoren?

Geertje de Schipper-Tinga, raadsgriffier Hoeksche Waard
 

Geerten Boogaard

Geachte mevrouw De Schipper,

Dat hangt ervan af of de oorspronkelijke fractie de spijtoptanten nog wil hebben. Fracties zijn collectieven die zich op de vrijheid van vereniging kunnen beroepen. Zij gaan dus in beginsel over hun eigen samenstelling. Weliswaar geldt het lastverbod ook voor gemeenteraadsleden, maar daaruit volgt geen recht om je bij een fractie naar keuze aan te sluiten. Dat zou ook wonderlijke taferelen opleveren.
Het is dus net als met iemand die zijn of haar raadszetel opgeeft. Als dat op een geldige manier gebeurt, dan wordt die zetel opnieuw vervuld en trekt de politieke karavaan verder. Wanneer iemand spijt krijgt of later blijkt dat de zetel op de verkeerde gronden is opgegeven, dan kan de zetel niet worden teruggeëist. Opgestaan is plaats vergaan. Letterlijk. 

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl