VNG Magazine nummer 16, 22 oktober 2021

Auteur: Marten Muskee

Geert Andringa is de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Achtkarspelen. Daarvoor was hij manager dienstverlening en ondersteuning in Harlingen.

Geert Andringa

Vanwaar deze overstap?
‘Alweer 34 jaar geleden kwam ik bij de lokale overheid terecht. Dat was ik nooit van plan als jongetje. Mijn vader werkte ook bij de gemeente, bij de sociale dienst. Die had ’s middags altijd klanten aan de deur staan waardoor zijn eten koud werd. Ik heb voor diverse Friese gemeenten gewerkt, de laatste elf jaar in Harlingen. Ik had het nog prima naar mijn zin, maar ging op zoek naar nieuwe energie. Wat is mooier om die te vinden in een heel andere rol? Niet als adviseur van het college, maar van de gemeenteraad. Raad en college moeten in goede harmonie, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, zien samen te werken. Ook in het lokaal bestuur is evenwicht tussen de macht en tegenmacht belangrijk. Het is de geboorteplek van mijn beide ouders, de streek en mentaliteit zijn mij bekend.’

Wat gaat u doen?
‘In de functieomschrijving stond dat de nieuwe griffier de raad moet helpen verder te professionaliseren. Het is belangrijk dat raadsleden goed in staat zijn om over belangrijke onderwerpen de juiste besluiten te kunnen nemen. Dat stelt eisen aan hun informatiepositie. Mijn taak is het de raad te helpen bij zijn kaderstellende en controlerende rol. Er zijn zoveel belangrijke onderwerpen waar raadsleden besluiten over moeten nemen. Het is voor hen heel moeilijk om precies van de hoed en de rand te weten, zeker voor een eenmansfractie. Ik leg mijn oor te luisteren: wat kan er worden gedaan om zaken te verbeteren?’

Wat laat u achter?
‘Het uitzicht op zee. Gelukkig kan ik op een achternamiddag nog even prima naar Harlingen rijden. Het is een prachtige gemeente die de zaken goed op orde heeft, met een hoog voorzieningenniveau en lage lasten voor de inwoners. Een financieel gezonde gemeente waar ik medeverantwoordelijk voor was.’