VNG Magazine nummer 9, 29 mei 2020

Beste Thorbeckeprofessor,

Onlangs was er in de gemeenteraad van mijn woonplaats tijdens een online vergadering een verhitte discussie. Aan het einde daarvan brachten twee raadsleden een blanco stem uit. Voor zover ik de Gemeentewet begrijp, is dit echter niet toegestaan. Maakt dit de gehele stemming ongeldig?

Met vriendelijke groet, 
Jordy Loof
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Loof,

U heeft gelijk: raadsleden zijn gekozen om te kiezen. Niet alleen zijn zij daartoe op aarde, het staat ook nog eens in de Gemeentewet en in het Reglement van Orde van de raad van uw gemeente: De leden brengen hun stem uit door het woord ‘voor’ of ‘tegen’ uit te spreken, zonder enige toevoeging. 
De enige manier om je als raadslid aan deze verantwoordelijkheid te onttrekken, is op tijd wegwezen uit de raadzaal. Wie tijdens de stemming ontbreekt, kan niet stemmen. Bij een online vergadering ligt dat natuurlijk lastiger. Uitloggen kan, maar gaat wel heel ver. De tekst ‘ik onthoud mij van stemming’ had dus eigenlijk niet gemogen. 
Is het besluit nu ongeldig? Dat niet. Het is ‘slechts’ een besluit met een vormgebrek.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard?