VNG Zoeken

Zoekresultaten (1-10 van de 50)

 • Wijzigingen rechtspositie raads- en cie.leden, wethouders en burgemeesters

  Nieuws | 27-06-2014

  niet langer bij verordening de hoogte van de raadsvergoeding met maximaal 20% verlagen. De bepalingen waarmee negatieve effecten van de samenloop

 • VNG adviseert nabetalingen politieke ambtsdragers nog in januari uit te keren

  Nieuws | 12-01-2010

  toelage beschikbaar van op jaarbasis 1,2% van raadsvergoeding en daarnaast per fractielid een vergoeding van 0,4% van de raadsvergoeding. De duur

 • Betere voorlichting over raadsvergoedingen en uitkeringen

  Nieuws | 28-09-2007

  voorlichting over de regels voor uitkeringen en raadsvergoedingen verbeteren. Er komt onder meer een voorlichtingsfolder. Aanleiding hiervoor is

 • Wachtgeld voor raadsleden compenseert deeltijdontslag

  Nieuws | 12-11-2010

  eerste jaar 80% en het tweede jaar 70% van de raadsvergoeding exclusief onkostenvergoeding. Initiatief bij de minister De minister van Binnenlandse

 • Kamer volgt in grote lijnen de ‘Dijkstalvoorstellen' politieke ambtsdragers

  Nieuws | 06-10-2009

  vergadering bezoeken anders dan wegens ziekte) minder raadsvergoeding kan worden gegeven. Nu kan de raad bij verordening regelen dat de raadsvergoeding

 • Vervanging van raadsleden is nu helemaal geregeld

  Nieuws | 24-01-2007

  is nu dus ook geregeld. De afwezige houdt zijn raadsvergoeding en krijgt de helft van de onkostenvergoeding. De vervanger krijgt een volledige

 • VNG-reactie wetsvoorstellen politieke ambtsdragers

  Nieuws | 29-10-2007

  Bovendien bepleiten wij een toeslag van 8% op de raadsvergoeding voor fractievoorzitters en voorzitters van raadscommissies. De onkostenvergoedingen

 • Vergoeding raadsleden

  Nieuws | 02-03-2006

  van de CAO voor de hoogte van (onder andere) de raadsvergoeding.  Het ministerie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat gemeenten in de week

 • Kleinere gemeenteraden door dualiseringscorrectie

  Nieuws | 11-01-2007

  wordt gereserveerd voor de verbetering van de raadsvergoedingen. Het wetsvoorstel is te vinden op www.overheid.nl > officiële publicaties.

 • Raadsleden: Samenloop raadsvergoeding met uitkering

  Overige

  en Wajong-2015 ontvangen, wordt de verkregen raadsvergoeding geheel of gedeeltelijk gekort. De korting van de raadsvergoeding leidt ertoe dat