Woonbeleid

Gemeenten in positie brengen op een veranderende woningmarkt: de VNG ondersteunt met het vergroten van de uitvoeringskracht.

Hoe zit het met het aanbod sociale huurwoningen in uw gemeente?

Bekijk de cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in uw gemeente op de Lokale Monitor Wonen op waarstaatjegemeente.nl

Praktijkvoorbeelden wonen in kaart

Giskaart met praktijkvoorbeelden gerangschikt naar thema's.

 

Wetsvoorstellen

Wet maatregelen middenhuur

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Verbetering VVE

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Financiën van woningcorporaties

Met het aardgasvrij maken van wijken wordt de positie van woningcorporaties steeds belangrijker. Tijdens het webinar Financiën van woningcorporaties van 27 november 2018 konden gemeenten kennis opdoen over onder andere het institutionele veld en betrokken actoren, de rol van gemeenten en corporaties binnen de nieuwe Woningwet, en kregen zij inzicht in de financiële mogelijkheden van een corporatie. Kijk het webinar terug om handvatten te krijgen voor het maken van (prestatie)afspraken.