Woonbeleid

Gemeenten in positie brengen op een veranderende woningmarkt: de VNG ondersteunt met het vergroten van de uitvoeringskracht.

Hoe zit het met het aanbod sociale huurwoningen in uw gemeente?

Bekijk de cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in uw gemeente op de Lokale Monitor Wonen op waarstaatjegemeente.nl

Praktijkvoorbeelden wonen in kaart

Giskaart met praktijkvoorbeelden gerangschikt naar thema's.

 

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Schiedam

Wetsvoorstellen

Verbetering VVE

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad