Woonbeleid

Gemeenten in positie brengen op een veranderende woningmarkt: de VNG ondersteunt met het vergroten van de uitvoeringskracht.

Lokale Monitor Wonen

Cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in kaart gebracht. De Lokale Monitor Wonen is onderdeel van de site Waarstaatjegemeente.nl.

Praktijkvoorbeelden wonen in kaart

Giskaart met praktijkvoorbeelden gerangschikt naar thema's.

 

Wetsvoorstellen

Aanpassingen verhuurderheffing

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Doorstroming huurmarkt 2015

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad