Woonbeleid

Gemeenten in positie brengen op een veranderende woningmarkt: de VNG ondersteunt met het vergroten van de uitvoeringskracht.

Prioriteiten inzet gemeentelijk woonbeleid

Mede door de toenemende druk op de woningmarkt en de nieuwe Woningwet, wordt het gemeentelijk woonbeleid steeds belangrijker. Reden voor de VNG om haar inzet op het gebied van wonen te actualiseren en een aantal topprioriteiten te presenteren.

Klimaatakkoord en Gebouwde omgeving

Het doel van de huidige onderhandelingen voor het Klimaatakkoord is dat er een breed maatschappelijk akkoord komt over maatregelen die ertoe moeten leiden dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent omlaag is gebracht. In de eerste fase worden de onderhandeling daarover gevoerd aan 5 sectortafels. Eén van de sectortafels gaat over de gebouwde omgeving.

Wetsvoorstellen

Wet maatregelen middenhuur

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Verbetering VVE

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Financiën van woningcorporaties

Met het aardgasvrij maken van wijken wordt de positie van woningcorporaties steeds belangrijker. Tijdens het webinar Financiën van woningcorporaties van 27 november 2018 konden gemeenten kennis opdoen over onder andere het institutionele veld en betrokken actoren, de rol van gemeenten en corporaties binnen de nieuwe Woningwet, en kregen zij inzicht in de financiële mogelijkheden van een corporatie. Kijk het webinar terug om handvatten te krijgen voor het maken van (prestatie)afspraken.

Hoe zit het met het aanbod sociale huurwoningen in uw gemeente?

Bekijk de cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in uw gemeente op de Lokale Monitor Wonen op waarstaatjegemeente.nl