Recht

O.a. Awb en Gemeentewet, modelverordeningen, aansprakelijkheid en andere juridische onderwerpen. Zie ook onderwerpen bij grondzaken

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Goede regelgeving die aansluit op de praktijk en een correcte en rechtvaardige toepassing van die regels dragen bij aan Global Goal 16 over vrede en veiligheid en sterke publieke diensten.

Lees meer over

Adviescommissie Gemeenterecht

De Adviescommissie Gemeenterecht is opgericht om het Team Recht van de VNG van advies te dienen over het juridische werkterrein.