Printer

GT Print

Project

Onder de noemer Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) heeft VNG Realisatie voor gemeenten een Raamovereenkomst gesloten met vier leveranciers voor de levering van printdiensten voor de kantooromgeving. De Raamovereenkomst loopt tot 18 augustus 2024. 

Doel van dit project

Schaalvoordelen en gemak bieden aan de deelnemende gemeenten. Dit komt tot uiting in o.a. lagere kosten, vereenvoudigde inkoop en beheer, standaardisatie, hogere servicelevels en hogere kwaliteit. 

Beschrijving

GT Print biedt een volledig pakket van diensten voor de levering van kantoorprinters, software en onderhoudsdiensten om te voorzien in de behoefte van printen, kopiëren en scannen in de kantooromgeving. De Nadere overeenkomst tussen deelnemer en leverancier wordt in een minicompetitie tussen de vier leveranciers gegund op basis van de behoefte en kwaliteitscriteria van de deelnemer. De looptijd is maximaal zeven jaar. Het contractbeheer wordt uitgevoerd door het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie. 

Kenmerken

Met GT Print kan de deelnemer de volgende diensten afnemen: kernassortiment met netwerkprinters (SFP) en multifunctionele printers (MFP), print- en scan software voor multifunctionals en aanverwante diensten zoals onderhoud. GT Print voldoet aan de richtlijnen voor BIO, AVG en Archiefregeling. De looptijd van een Nadere overeenkomst is initieel vijf jaar en kan tot een maximum van zeven jaar worden verlengd. De overeenkomst is functioneel en financieel flexibel zodat een veranderende behoefte kan worden ingevuld. Daarnaast is de kwaliteit van de dienstverlening binnen de Raamovereenkomst gewaarborgd door middel van servicelevels en inzichtelijk door rapportages.

Praktijkvoorbeeld

Grote en kleine gemeenten, ICT-samenwerkingsverbanden, Veiligheidsregio's en GGD ’en  maken gebruik van GT Print om hun organisatie te faciliteren met print- en scan faciliteiten. Gebruikers printen vanuit de on-premise en SAAS- applicaties en scannen naar hun persoonlijke e-mail of naar het zaaksysteem. De printdienst is duurzaam ingericht en voldoet aan de AVG, BIO en Archiefwet. Het contract is functioneel en financieel flexibel opdat deze aansluit bij de veranderende organisatiebehoefte. 

Meer weten? Aanmelden?

Gemeenten die zich hebben ingeschreven kunnen deelnemen. Een GT Print overeenkomst is de opvolger van het lopende contract. Neem ongeveer tien maanden voorafgaand aan de expiratie contact op met SCG. Dat begeleidt bij het bepalen van de behoefte en het doorlopen van de minicompetitie. 

Heeft u vragen? Stuur een e-mail aan Gtprint@vng.nl. Het bericht wordt door contractbeheer GT Print van Servicecentrum Gemeenten in behandeling genomen. Voor overige zaken kan een bericht aan gtproject@vng.nl worden gestuurd.