Subsidies zijn een belangrijk beleidsinstrument van gemeenten. Dit dossier gaat over de regels waaraan subsidies moeten voldoen. 

Update Model Algemene subsidieverordening

De Model Algemene subsidieverordening (ASV) uit 2013 is geactualiseerd in juni 2019. De aanleidingen hiervoor zijn: 

  • recente jurisprudentie over de toelaatbaarheid van een weigeringsgrond die gerelateerd is aan het betalen van salarissen die de norm van de Wet normering topinkomens te boven gaan
  • de inwerkingtreding op 1 juli 2018 van de Wet terugvordering staatssteun, waardoor een overeenkomstige bepaling in de model-ASV 2013 overbodig is geworden

Bekijk het Model Algemene subsidieverordening

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Forum Gemeenterecht

2815 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 mei 2024 om 09:08

Publicaties & Brieven