Ledenbrief nummer
Lbr. 16/056

De VNG heeft de Model Algemene subsidieverordening 2013 gewijzigd. Aanleiding is in de eerste plaats dat in 2014 een nieuw Europeesrechtelijk staatssteunpakket in werking is getreden. In de ledenbrief staan de wijzigingen op een rij.
Op hoofdlijnen is er in de Model ASV als volgt gewijzigd:

  • Verwijzingen naar Europese regelgeving zijn geactualiseerd en op basis van nieuwe Europese verplichtingen zijn enkele bepalingen toegevoegd (artikelen 1 en 9)
  • Er zijn enkele bepalingen toegevoegd om de subsidiëring van topinkomens te voorkomen (artikel 9 en de Model Subsidieregeling)
  • Het artikel over aan een subsidie te verbinden verplichtingen is uitgebreid (artikel 12)
  • Er is een artikel over de egalisatiereserve toegevoegd (artikel 12a)
  • De hardheidclausule is inhoudelijk aangepast (artikel 18)
  • Er zijn verder enkele kleinere inhoudelijke en redactionele aanpassingen doorgevoerd (ook in de toelichting).