Met Ede Doet ondersteunt de gemeente bewonersinitiatieven zonder ingewikkelde subsidieaanvragen of beoordelingscommissie. Op dit platform kan elke inwoner een idee aanmelden, waarbij de spelregels voor het aanmelden eenvoudig zijn. 

Jaartal
2022
Gemeente
Type
Overig type Website

Ede Doet is het platform voor bewonersinitiatieven in de gemeente Ede. Via deze site kunnen initiatiefnemers geld ophalen voor hun initiatief, vrijwilligers werven en middelen verzamelen om hun initiatief uit te kunnen voeren. Inwoners ontvangen twee keer per jaar een cheque van € 7,50 om aan initiatieven te doneren. Op deze manier bepalen inwoners zelf aan welke initiatieven zij willen bijdragen. Meer dan 50% van de cheques wordt geactiveerd. Dit betekent dat ruim 50% van de huishoudens in de gemeente Ede in meer of mindere mate betrokken is bij initiatieven in de buurt. 

Het doel van de gemeente is om de sociale samenhang in wijken te verbeteren en initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren. Gezien het aantal aangemelde initiatieven (449 in 2020), draagt de methodiek hier zeker aan bij. In 2019 gaf 64% van de initiatiefnemers aan vóór Ede Doet nog nooit een buurtinitiatief te hebben georganiseerd. Bij 57% van de initiatiefnemers ontstond het idee om een initiatief te organiseren dankzij de Ede Doet-cheque.  
Verder dragen de Ede Doet-initiatieven ook bij aan het integraal werken binnen de gemeentelijke organisatie. Ede Doet verbindt burgerinitiatieven aan collega’s in bijvoorbeeld het Sociaal Domein en Ruimtelijk Domein. In 2020 is in samenwerking met de afdeling duurzaamheid gestart met het stimuleren van duurzame initiatieven. Hierdoor steeg het percentage duurzame initiatieven (energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit) van 12% naar 18% van het totaal. 

De gemeente Ede is van mening dat bewonersinitiatieven belangrijke bouwstenen zijn voor een gezonde wijk. De initiatieven dragen bij aan de sociale cohesie, vermindering van eenzaamheid en andere opgaven in de straat of buurt. De methodiek Ede Doet draagt hier ook aan bij. Doordat initiatiefnemers cheques moeten verzamelen om hun budget bij elkaar te krijgen, zien we al veel sociale contacten ontstaan voordat het initiatief is uitgevoerd. De cheques geven een goede reden om even bij je buren op de bel te drukken. Uit een evaluatie onder initiatiefnemers blijkt dat slechts 5% van de initiatiefnemers het verzamelen van de cheques als ‘niet leuk’ heeft ervaren. 39% vond het zelfs ‘ontzettend leuk’. Ze geven aan dat verzamelen van de cheques ervoor zorgde dat zij meer sociale contacten kregen en er meer draagvlak was voor hun initiatief.  
Door het online platform kunnen inwoners alle initiatieven zien en hier eventueel bij aansluiten. Hierdoor is de besteding van het gemeenschapsgeld transparant.  
In 2018 won gemeente Ede de ANBO-Pluim. Inwoners hadden de gemeente hiervoor genomineerd, omdat de methodiek Ede Doet inwoners bij elkaar brengt en zodoende eenzaamheid tegengaat. 

De methodiek Ede Doet is goed herbruikbaar. Hiervoor zijn een aantal factoren aan te wijzen die bijdragen aan het succes: een goed online platform, structurele communicatie in de vorm van een cheque en snelle interne procedures. Het is goed mogelijk om deze methodiek binnen andere gemeente te introduceren. De gemeente Ede werkt samen met een extern bureau om dit uit te voeren. Er is aan de voorkant een goed plan gemaakt voor de interne organisatie en procedures om de initiatieven niet onnodig te vertragen.  
Er zijn vier andere Nederlandse gemeenten die werken volgens deze methodiek (Rheden, Lingewaard, Overbetuwe en Capelle aan den IJssel). Er zijn handleidingen, procedurebeschrijvingen en evaluaties aanwezig. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2022.
 

Gerelateerde links