Hemelvaartsdag is in de Winkeltijdenwet opgenomen als dag waarop de winkels niet open mogen zijn. Gemeenten kunnen verruiming van de winkeltijden toestaan. Dit om de spreiding van het aantal bezoekers in supermarkten goed te kunnen opvangen, gezien de verwachte drukte.
De verkoop en het gebruik van lachgas als recreatief roesmiddel leveren vaak hinder en overlast op. Hoewel het bezit en gebruik tot nu toe niet verboden zijn, hebben gemeenten een aantal (juridische) mogelijkheden om hiertegen op te treden. In een ledenbrief zet de VNG deze opties op een rij.
Het Aanjaagteam Ondermijning, dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie- en Expertisecentra en de VNG.
Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 mei organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten de Week van Grip op informatie. Gedurende deze week kunnen gemeenten deelnemen aan 15 webinars, digitale workshops en expertsessies, verspreid over 5 dagen.
Vrijdag is de Tijdelijke wet COVID-19 van Justitie en Veiligheid in werking getreden. Dit is een verzamelwet met voorzieningen om het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur zo goed mogelijk te laten functioneren zolang de beperkingen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus gelden.
Staat u aan het begin van een project om doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aan te besteden? Heeft u de ambitie om dit emissieloos vervoer te laten zijn de komende jaren? Meld u aan voor de buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi en ontvang deskundige begeleiding om uw ambities te realiseren.
Wie een crisismaatregel krijgt opgelegd onder de Wvggz heeft recht op bijstand van een advocaat. Dit is een belangrijk recht. In de afgelopen periode is samen met ketenpartners bekeken op welke manier dit het best in de praktijk te brengen is, ook naar aanleiding van recente jurisprudentie.
De VNG heeft de handreiking 'Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet: contracteren voor de gemeentelijke praktijk' opgesteld. Er komen onderwerpen aan bod die voor het sluiten van de overeenkomst een goede afweging vragen.
De VNG ontvangt veel vragen over de effecten van de aanpak van het coronavirus op de besluitvorming binnen gemeenten. Wij begrijpen deze vragen zeer goed. De komende weken zijn fysieke raadsvergaderingen niet mogelijk.
De VNG heeft alle modelverordeningen gemeentelijke belastingen aangepast. Daarnaast hebben we een aantal modelregelingen, de modelbesluiten voor toedeling van belasting- en WOZ-bevoegdheden en het convenant gegevensverstrekking voor heffing rioolheffing gewijzigd. Ook de meeste toelichtingen zijn gewijzigd.