Afval en circulaire economie

De lineaire economie heeft haar beste tijd gehad. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Steeds luider is de roep om hergebruik van het brede palet aan grondstoffen centraal te stellen en stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie. Afval scheiden (om grondstoffen vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken) is daarbij een concreet onderdeel, waar gemeenten mee aan de slag zijn.

Standpunt

Het huidige debat richt zich voornamelijk op een klein maar financieel belangrijk deel van onze afvalinzameling: kunststofverpakkingen. En bij onze inwoners is zwerfafval een van de grootste ergernissen. In de positionpaper een korte uiteenzetting van deze twee onderwerpen.

Wetsvoorstellen

Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Raamovereenkomst verpakkingen

Ledenbrief over de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Lees alles over de uitwerking van het akkoord en wat dit betekent voor uw gemeente.