Asiel

In 2015 werd Nederland geconfronteerd met een verhoogde asielinstroom. Deze was zo hoog dat landelijke en lokale overheden besloten samen op te trekken en afspraken te maken. Nu, in 2017, richten de inspanningen van gemeenten zich meer op de huisvesting voor vergunninghouders en op hun integratie en participatie.

Dossiers Asiel

VNG-standpunt

Tot Nederland toegelaten vluchtelingen moeten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. De VNG zet in op een snelle en integrale inburgering van statushouders via huisvesting, onderwijs en scholing, begeleiding naar werk, inkomensondersteuning etc.