In haar speech op de Extra ALV ging VNG-voorzitter Sharon Dijksma in op de zoektocht naar de balans tussen taken en middelen en de samenwerking met de rijksoverheid. Ook uitte ze haar zorgen over de uitvoerbaarheid van het hoofdlijnenakkoord, met name over asielopvang en het intrekken van de Spreidingswet.

'Een van de dingen waar ik veel zorgen over heb, ik heb dat ook bij heel veel van jullie terug gehoord, zijn de asielplannen uit het hoofdlijnenakkoord. Met name het voornemen om de Spreidingswet in te trekken zorgt bij veel van ons voor enorme onrust’, zei Dijksma. 'Laat een nieuw bewindspersoon zich goed realiseren dat die wet pas weg kan als het huis weer op orde is. Want als je het daarvoor doet, dan de wordt de opvangcrisis in de praktijk alleen maar groter.'

Ze waarschuwde dat dit de opvangcrisis zou kunnen verergeren en dat gemeenten uiteindelijk de verantwoordelijkheid moeten dragen. ‘We zullen stevig in onze schoenen moeten staan in het gesprek met een nieuw kabinet. We zullen dat constructief doen, maar we hebben ook iets te eisen voor onze inwoners.'

Balans taken en middelen

Dijksma begon haar speech met een dankwoord aan demissionair premier Mark Rutte, die eerder op de ALV een toespraak gaf. Ze prees zijn inzet voor het land en de publieke zaak en waardeerde de open communicatie. ‘Hoe groot het meningsverschil ook is, de lijnen blijven altijd open’, aldus Dijksma. ‘We hebben er als eerste overheid heel wat taken bij gekregen. Het is elke dag zoeken naar de juiste balans tussen taken en middelen en dat zullen we samen - met jou en de hele rijksoverheid - moeten doen’, zei Dijksma. Ze benoemde dat die zoektocht soms kan botsen, maar dat het nodig is om tot werkbare resultaten te komen. 

Voorjaarsnota

Over de Voorjaarsnota toonde Dijksma zich tevreden dat het kabinet de boodschap van de gemeenten heeft gehoord en de opschalingskorting van tafel heeft gehaald. Ze erkende echter dat er een prijs betaald moest worden voor dit resultaat. ‘We hebben niet alles gekregen wat we wilden. Maar ik ben ook lang genoeg bestuurder om te weten dat je zelden voor 100% je zin krijgt. Dus stel ik mij ook de vraag: had er een beter onderhandelingsresultaat in gezeten? In alle eerlijkheid zeg ik: nee’. Ze beschouwt het als een tussenstap, want er is echt meer nodig.

‘Prepare for the worst, fight for the best’

Afsluitend sprak Dijksma de hoop uit dat het nieuwe kabinet de noodzaak van een waardige, betrouwbare en nabije gemeente zou inzien. ‘We will prepare for the worst. Maar tot die tijd, samen met u, we will fight for the best', besloot Dijksma haar toespraak.

Lees de volledige speech (pdf, 103 kB)