Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Wet van 24 januari 2024, houdende regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)

Kamerstuknummer

36.333

Inhoud

Dit wetsvoorstel beoogt een verandering te brengen in de huidige asielopvangsituatie. In de huidige situatie is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) afhankelijk van de vrijwillige medewerking van gemeenten om opvang voor asielzoekers mogelijk te maken. Het voorstel geeft gemeenten een wettelijke taak om asielopvangvoorzieningen te bieden.

Met dit wetsvoorstel beoogt het kabinet een stabiel en robuust stelsel te creƫren door een evenwichtigere verdeling van asielzoekers over alle gemeenten te regelen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het opvangen van asielzoekers. Het COA voert dit in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid uit. Tegelijkertijd is er geen wettelijke taak voor gemeenten om de opvang van asielzoekers door het COA in gemeenten mogelijk te maken. Dit wetsvoorstel wil een einde maken aan deze situatie door deze taak voor gemeenten wel bij wet vast te leggen. Hiermee komt vast te staan dat gemeenten samen met het Rijk verantwoordelijk zijn voor de internationale en Europeesrechtelijke verplichting om asielopvang te bieden aan vluchtelingen en asielzoekers.

Aangenomen op 10 oktober 2023 door de Tweede Kamer en op 23 januari 2024 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding