Waarnemend burgemeester

Onderwerpen

  • Waarneming van het burgemeestersambt
  • Waarneming door de loco-burgemeester
  • Waarneming door een oud-burgemeester, oud-wethouder, oud-gedeputeerde of oud-kamerlid
  • Waarneming door een burgemeester van een andere gemeente