De Gemeentewet maakt onderscheid in 2 soorten nevenfuncties:

  • nevenfuncties die geheel verbonden zijn aan het ambt en die worden neergelegd bij beĆ«indiging van het ambt, bezoldigd of onbezoldigd;
  • overige nevenfuncties, bezoldigd of onbezoldigd.