Veilige woon- en werkplek burgemeesters

In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken deze informatie zo snel mogelijk bij.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum.

 

Burgemeesters kunnen te maken krijgen met bedreigingen en geweld.

Afhankelijk van de kwetsbaarheid van de werklocatie of omstandigheden in de privésfeer kan door de gemeente worden voorzien in aanvullende maatregelen.

Uiteraard geldt hierbij dat de reguliere beveiligingsmaatregelen, zoals deugdelijk hang- en sluitwerk voor rekening komen voor de burgemeesters.

Voorbeelden van dergelijke extra kosten van veiligheidsmaatregelen die eventueel ten laste van de gemeente komen zijn raamfolie, veilig vervoer van en naar woon-werk, beveiligingscamera, alarmsysteem. Deze maatregelen kunnen worden getroffen na aangifte of melding bij de politie.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit burgemeesters (artikel 25)