U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de ALV en de ingediende moties.

ALV

Onderstaande agendapunten zijn vastgesteld:

 • 2. Benoeming notulencommissie ALV 25 september 2020 en 3. Vaststelling notulen Buitengewone ALV 29 november 2019: aangenomen met 100%
 • 5. Bekrachtiging uitslag ledenraadpleging i.v.m. uitgestelde ALV (mei - juni 2020): aangenomen met 98,54%.
  Hieronder de aangenomen voorstellen uit de ledenraadpleging:
  • Invulling van vacatures in VNG bestuur en commissies
  • Financieel jaarverslag 2019 en dechargeverlening bestuur
  • Contributievoorstel VNG 2021
  • GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met activiteiten handhaving & naleving (bijlage: Kadernota GGU)
  • Resolutie “normen opdrachtgeverschap jeugdbescherming-keten”    
  • Voorstel “Onderkant arbeidsmarkt” als follow-up eerdere resolutie)
 • 6. Uitvoering moties eerdere ALV-en: aangenomen met 97,63%
 • Nieuwe moties: zie hieronder voor de uitslagen van de stemmingen
 • 7. Actualisering en verduidelijking VNG Statuten: aangenomen met 99,50%

Moties

Onderstaand vindt u de uitslagen van de stemmingen over alle moties. De inhoud van de moties en de adviezen van het VNG-bestuur vindt u op de pagina met de agenda en stukken:

Tijdens de ALV is als volgt gestemd:

Moties bredere gemeentefinanciën en herverdeling Gemeentefonds

 • 1. Motie en resolutie eerlijke financiële verhoudingen: aangenomen met 100%
 • 2. Resolutie Schagen ea eerlijke verdeling gemeentefonds jeugd en Wmo: aangenomen met 85,77%
 • 3. Motie Zoetermeer van Raden in Verzet - acuut meer structureel geld: aangenomen met 99,37%
 • 4. Motie Enschede herstel de structurele weeffout gemeentefinanciën: aangenomen met 99,71%
 • 5. Motie Krimpenerwaard tijdelijke ruimte voor gemeenten: aangenomen met 98,58%
 • 6. Motie Beesel gemeentefonds: aangenomen met 83,70%
 • 6a. Nagkomen motie: Resolutie Zeeuwse Gemeenten voldoende middelen voor de regio: aangenomen met 100% 
 • 7. Motie Alkmaar inzake belastingdienst: aangenomen met 96,12%
 • 8. Motie Leusden inzake zwembaden: aangenomen met 99,02%
 • 9. Motie NOP Bekostiging Onderwijshuisvesting: aangenomen met 100%
 • 10. Motie Utrechtse Heuvelrug ea over landelijk vuurwerkverbod: aangenomen met 96,30%
 • 11. Motie UH ea Nationale Parken: aangenomen met 97,81%
 • 12. Motie NOP budgetneutrale overgang Omgevingswet: aangenomen met 99,04%
 • 13. Motie Haarlemmermeer Omgevingswet en Bodem: aangenomen met 99,86%
 • 14. Motie Buren uitbreiding RESenergieopwekkings-soorten: aangenomen met 95,88%
 • 15. Motie Langedijk en Heerhugowaard over kreeften: aangenomen met 97,88%