Ledenbrief nummer

Lbr. 20/068

In deze ledenbrief informeren wij u over het tweede pakket en het totaaloverzicht van moties voor de ALV van 25 september met de bijbehorende preadviezen van het VNG-bestuur. Dit in aanvulling op de ledenbrief van 18 september waarin wij u geïnformeerd hebben over het eerste pakket definitief ingediende moties met de preadviezen van het VNG-bestuur. Mochten er na verzending van deze ledenbrief nog moties binnenkomen, dan zullen wij die plaatsen op de ALV-pagina.

Tevens informeren wij u in deze brief over de wijze waarop wij de moties in de ALV behandelen en over enkele verzoeken en een omissie met betrekking tot het voorstel voor de verantwoording over de uitvoering van de moties van eerdere ALV-en.

Bijlage(n)