Ledenbrief nummer

Lbr. 20/065

In deze ledenbrief informeren wij u over moties voor de ALV van 25 september 2020. Deze brief bevat een link naar het eerste pakket met de tot nu toe (stand van zaken 18 september) definitief ingediende moties met de preadviezen van het VNG-bestuur.

Let op

De bijlagen uit de ledenbrief hebben inmiddels een andere nummering gekregen. U vindt hieronder de nummering zoals deze bij de behandeling van de moties tijdens de ALV wordt aangehouden. Zie voor meer informatie de ledenbrief met het tweede pakket en totaaloverzicht moties.