De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de VNG. De vergadering met alle leden van de vereniging is minimaal één keer per jaar (uiterlijk in juni), op de tweede en laatste dag van het VNG-jaarcongres. Op de ALV worden de besluiten genomen die alle gemeenten aangaan. 

Meestal komen de leden ook in het najaar een keer bijeen voor een aantal onderwerpen die alle gemeenten aangaan. Dat doen zij tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering, de BALV.

25 september 2020: Algemene Ledenvergadering (ALV

De uitgestelde ALV vindt op 25 september online plaats met een uitzending vanuit de Willemshof. Tijdens deze ALV wordt de uitslag van de in juni gehouden ledenraadpleging formeel bekrachtigd.

Meer informatie over de ALV volgt op een later moment.

Jaarcongres 2020 verschoven naar 2021

Helaas is het jaarcongres op 9 en 10 juni in de regio Westfriesland afgelast vanwege de maatregelen rond de coronacrisis. Maar op 15 en 16 juni 2021 ontvangen wij u graag alsnog in de regio Westfriesland.

Bekijk de video over de Westfriese gemeenten.

Gastgemeente worden van het VNG Jaarcongres?

Heeft u interesse om gastgemeente te worden van het VNG Jaarcongres? Wij werken met een openbare bidbook-procedure. Hoe die procedure werkt, het tijdpad, welke criteria gelden en hoe u zich aanmeldt, vindt u op onze aparte pagina hierover.