De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de VNG. De vergadering met alle leden van de vereniging is minimaal één keer per jaar (uiterlijk in juni), op de tweede en laatste dag van het VNG-jaarcongres. Op de ALV worden de besluiten genomen die alle gemeenten aangaan. 

Meestal komen de leden ook in het najaar een keer bijeen voor een aantal onderwerpen die alle gemeenten aangaan. Dat doen zij tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering, de BALV.

Uitstel ALV tot na de zomer en ledenraadpleging in mei-juni

De fysieke ALV is uitgesteld tot medio september. In mei-juni houden we een ledenraadpleging. We leggen een beperkt aantal voorstellen aan de leden voor die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan. Dat zijn onder meer het contributievoorstel en de voorstellen rond GGU. In de ledenraadpleging behouden de leden het recht van amendement. Net als in de ALV is sprake van een gewogen aantal stemmen per gemeente. De voorstellen worden op vrijdag 15 mei a.s. aan de leden voorgelegd. De ledenraadpleging eindigt op 26 juni.

Jaarcongres 2020 afgelast

Helaas is het jaarcongres op 9 en 10 juni in Westfriesland afgelast vanwege de gevolgen van het coronavirus.

Bekijk de video over de Westfriese gemeenten.

Gastgemeente worden van het VNG Jaarcongres?

Heeft u interesse om gastgemeente te worden van het VNG Jaarcongres? Wij werken met een openbare bidbook-procedure. Hoe die procedure werkt, het tijdpad, welke criteria gelden en hoe u zich aanmeldt, vindt u op onze aparte pagina hierover.

Nieuws