De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de VNG. De vergadering met alle leden van de vereniging is minimaal één keer per jaar (uiterlijk in juni), op de tweede en laatste dag van het VNG-jaarcongres. Op de ALV worden de besluiten genomen die alle gemeenten aangaan. 

Meestal komen de leden ook in het najaar een keer bijeen voor een aantal onderwerpen die alle gemeenten aangaan. Dat doen zij tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering, de BALV.

 

Jaarcongres 2020

In 2020 is het jaarcongres op 9 en 10 juni in Westfriesland.

Bekijk de video over de Westfriese gemeenten.

Gastgemeente worden van het VNG Jaarcongres?

Heeft u interesse om gastgemeente te worden van het VNG Jaarcongres? Wij werken met een openbare bidbook-procedure. Hoe die procedure werkt, het tijdpad, welke criteria gelden en hoe u zich aanmeldt, vindt u op onze aparte pagina hierover.

Nieuws