Door de actuele ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie was een extra algemene ledenvergadering wenselijk. Deze Extra ALV is gehouden op vrijdag 24 mei in het Beatrixtheater in Utrecht. 

VIDEOVERSLAG