U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de Extra ALV van 24 mei en alle ingediende moties.

Bekijk de stemmingsuitslagen per gemeente (PDF, 1MB)

De inhoud van de moties en de adviezen van het VNG-bestuur vindt u op de pagina met de agenda en stukken. Hier zijn ook alle agendastukken te vinden.

Agendapunt 2: Benoeming notulencommissie Extra ALV 24 mei 2024

Behandeling in ALV (chronologisch)

24 mei 2024

Status

Aangenomen per acclamatie

Agendapunt 4: Resolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’

Behandeling in ALV (chronologisch)

24 mei 2024

Status

Aangenomen met 98,81%

Link

Resolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’ (pdf, 587 kB)

Agendapunt 4: Motie Enschede ‘Geen woorden maar daden’

Behandeling in ALV (chronologisch)

24 mei 2024

Status

Aangenomen met 99,20%

Links

Motie Enschede ‘Geen woorden maar daden’ met preadvies bestuur

Agendapunt 4: Motie Krimpenerwaard, Molenlanden, Gorinchem en Gouda ‘Zorg voor goede basis voor de lokale democratie en investeer in de relatie stad en land’

Agendapunt 4: Motie Zaanstad ‘Luidt de noodklok’

Behandeling in ALV (chronologisch)

24 mei 2024

Status

Verworpen met 43,02% voor

Links

Motie Zaanstad ‘Luidt de noodklok’ met preadvies bestuur