Tijdens de ALV van 25 september hebben de leden gestemd over 15 moties. De leden hebben ingestemd met de preadviezen van het bestuur om de moties over te nemen.  

Hieronder ziet u alle ingediende moties met de stemuitslag. Klik op de motie voor de inhoudelijke samenvatting.   

 1. Resolutie ‘Eerlijke financiële verhoudingen!’ van de gemeenten Breda, Opsterland en Zeist e.a. (gemeentelijke netwerken P10, M50, G40 en G4).  
  Aangenomen met 100%  
 2. Resolutie ‘Los financiële problemen Jeugd en WMO op in alle gemeenten’ van de gemeente Schagen e.a. 
  Aangenomen met 85,77% 
 3. Motie ‘Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig’ van Raden in verzet, gemeente Zoetermeer e.a. 
  Aangenomen met 99,37% 
 4. Motie ‘Herstel de structurele weeffout in de financiering van het Rijk naar gemeenten’ van de gemeente Enschede 
  Aangenomen met 99,71% 
 5. Motie ‘Tijdelijke financiële ruimte gemeenten’ van de gemeente Krimpenerwaard e.a. 
  Aangenomen met 98,58% 
 6. Motie ‘Herijking gemeentefonds’ van de gemeente Beesel e.a. 
  Aangenomen met 83,70% 
  6A. (nagekomen motie) Resolutie voldoende middelen voor de regio van de gemeente Sluis 
  Aangenomen met 100%
 7. Motie ‘Zorgen over belastingdienst’ van de gemeente Alkmaar 
  Aangenomen met 96,12% 
 8. Motie ‘Compensatieregeling voor de zwembaden om faillissementen te voorkomen’ van de gemeente Leusden e.a. 
  Aangenomen met 99,02% 
 9. Motie ‘Bekostiging onderwijshuisvesting’ van de gemeente Noordoostpolder e.a. 
  Aangenomen met 100% 
 10. Motie ‘Handhaving vuurwerkverbod’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a. 
  Aangenomen met 96,30% 
 11. Motie ‘Structurele afspraken Nationale Parken’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a. 
  Aangenomen met 97,81% 
 12. Motie ‘Budgetneutrale overgang naar Omgevingswet’ van de gemeente Noordoostpolder e.a. 
  Aangenomen met 99,04% 
 13. Motie ‘Budget volgt bodemtaak’ van de gemeente Haarlemmermeer 
  Aangenomen met 99,86% 
 14. Motie ‘Uitbreiding RES energieopwekkingssoorten’ van de gemeente Buren 
  Aangenomen met 95,88% 
 15. Motie ‘Aanpak Amerikaanse rivierkreeft’ van de gemeente Langedijk e.a.  
  Aangenomen met 97,88% 

Meer informatie