De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 is uitgesteld tot medio september. Via een ledenraadpleging konden gemeenten zich tot en met 26 juni 2020 uitspreken over een beperkt aantal voorstellen, die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan.

U vindt hieronder de voorstellen waarover gestemd kon worden en de uitslag van de stemming.

Voorstellen ter besluitvorming en stemmingsuitslag

Hieronder vindt u de definitieve voorstellen waarover gestemd kon worden. De gemeentesecretarissen hebben met de ledenbrief van 11 juni het stembiljet hiervoor ontvangen.

Medio september hopen we een fysieke ALV te kunnen houden. De aangenomen voorstellen van de ledenraadpleging worden daarin formeel bekrachtigd.

Op voorstel 3. Contributievoorstel VNG 2021, zijn drie amendementen binnengekomen. De drie amendementen pleiten alle voor de beperking van de door het bestuur voorgestelde contributiestijging van 3,9% tot een stijging van 2,9%.

 1. Invulling van vacatures in VNG bestuur en commissies (pdf, 234kB)
  Uitslag stemming: 100% voor bestuursvoorstel
 2. Financieel jaarverslag 2019 en dechargeverlening bestuur (pdf, 649kB)
  Uitslag stemming: 100% voor bestuursvoorstel
 3. Contributievoorstel VNG 2021 (pdf, 243kB)
  - amendement Barendracht (pdf, 159kB)
  - amendement Drechterland c.s. (pdf, 98kB)
  - amendement Horst a/d Maas c.s. (pdf, 134kB)
  Uitslag stemming: 62% voor bestuursvoorstel; 34% voor geamendeerd voorstel; 4% tegen beide voorstellen
 4. GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met activiteitenhandhaving & naleving (bijlage: Kadernota GGU) (pdf, 2MB)
  Uitslag stemming: 100% voor bestuursvoorstel
 5. Resolutie 'Norm voor Opdrachtgeverschap' (pdf, 243kB)
  Uitslag stemming: 99% voor bestuursvoorstel, 1% tegen
 6. Voorstel 'Onderkant arbeidsmarkt' (als follow-up eerdere resolutie) (pdf, 235kB)
  Uitslag stemming: 99% voor bestuursvoorstel, 1% tegen

Meer informatie

Stukken ter informatie

Naast de voorstellen waarover gestemd kon worden hebben de leden ook een aantal stukken ter informatie ontvangen:

7.  Verslag Buitengewone ALV 29 november 2019 (pdf, 337kB)
8.  VNG Jaarverslag 2019 (inclusief hoofdlijnen GGU) (pdf, 5MB
9.  GGU Jaarverslag 2019 (pdf, 1MB)
10. Bestuurlijke notitie VNG strategie (pdf, 175kB)
11. Stand van zaken uitvoering moties eerdere Algemene Ledenvergaderingen (pdf, 264kB)
12. Stand van zaken Klimaatakkoord (pdf, 239kB)