Ledenbrief nummer
Lbr. 20/045

Tot vrijdag 26 juni jl. konden de leden hun gewogen stemmen uitbrengen op de zes voorstellen in de ledenraadpleging in verband met uitstel van de ALV tot september. In totaal hebben 243 van de 355 gemeenten hun stemmen uitgebracht. Hierbij maken wij bekend dat de leden met alle zes de voorstellen hebben ingestemd. Daarbij is het contributievoorstel van het bestuur (3,9% stijging) aangenomen met een meerderheid van 62%. Het geamendeerde contributievoorstel (2,9% stijging) werd gesteund door 34%. Van de leden stemde 4% tegen beide voorstellen. De vijf andere voorstellen zijn unaniem of bijna unaniem aangenomen.

De uitkomsten van deze ledenraadpleging geven het bestuur in de komende periode houvast bij de uitvoering van activiteiten ten behoeve van de leden en de financiering daarvan. De uitslagen van deze ledenraadpleging dienen in de uitgestelde ALV van september formeel te worden bekrachtigd.

Alle informatie over deze ledenraadpleging, waaronder eerdere ledenbrieven, actuele berichten en stemgedrag per gemeente, vindt u op vng.nl