In totaal hebben 243 van de 355 gemeenten hun stem uitgebracht op de voorstellen van de ledenraadpleging. Alle zes de voorstellen zijn aangenomen. De uitkomsten van deze ledenraadpleging worden in de uitgestelde ALV op 25 september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.

De gehouden ledenraadpleging zorgt ervoor dat de gemeenten in hun begrotingen tijdig rekening kunnen houden met de financiƫle bijdragen en geeft de VNG zekerheid bij het uitvoeren van haar van activiteiten en de financiering daarvan in de komende maanden.

Uitslag stemmingen

Vijf van de zes voorstellen zijn unaniem of bijna unaniem aangenomen:

  • Invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies: 100% voor
  • Vaststelling Financieel Jaarverslag 2019 (inclusief GGU) en dechargeverlening bestuur: 100% voor
  • GGU: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met handhaving & naleving: 100% voor
  • Resolutie 'Norm voor Opdrachtgeverschap': 99% voor
  • Voorstel 'Onderkant arbeidsmarkt' als follow-up eerdere resolutie: 99% voor

Op het contributievoorstel VNG voor 2021 waren drie amendementen van gelijke strekking ingediend. Het contributievoorstel van het VNG-bestuur is aangenomen. De uitslag van de stemming is als volgt:

  • Contributievoorstel VNG voor 2021, bestuursvoorstel (3,9% stijging): 62% voor
  • Geamendeerd contributievoorstel (2,9% stijging): 34% voor
  • Tegen beide voorstellen: 4%

Meer informatie over de stemmingsuitslagen vindt u in onze ledenbrief.

Meer informatie