De Kadernota Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), inclusief de jaarlijkse bijdrage voor 2021 en verruiming van de GGU met de activiteiten handhaving en naleving was een van de onderwerpen die voorlag in de ledenraadpleging. 100% van de gemeenten stemt in met de voorstellen.

De  Kadernota vermeldt welke activiteiten in 2021 zullen worden ondernomen en welke resultaten hiermee worden nagestreefd.

Het aangenomen voorstel wordt in de uitgestelde ALV van september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.

Besparingen en kwaliteitsverbeteringen

Komend jaar voeren we een breed scala aan activiteiten uit die voor gemeenten bijdragen aan fnanciële besparingen en kwaliteitsverbeteringen. Denk daarbij aan de collectieve ontwikkeling van data-dashboards, wat voor individuele gemeenten maanden kan schelen aan uitzoekwerk en kosten voor externe inhuur. Of kostenbesparing door de gezamenlijke inkoop van Gemeentelijke Telecommunicatie (GT).

Kwaliteitsverbetering wordt onder meer mogelijk via de gezamenlijke ontwikkeling van standaarden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet, via protocollen voor implementatie van nieuwe wetgeving, en via IT-componenten waarmee de Common Ground kan worden gerealiseerd.

Voordelen borgen en verder gaan

Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van het College voor Dienstverleningszaken van de VNG, legde onlangs in een interview uit waar de GGU nu staat en waarom hij zich hiervoor inzet. 'We werken als gemeenten nu twee jaar samen in de GGU en merken welke voordelen ons dat oplevert, in termen van kostenbesparingen, meer kwaliteit en effectiviteit. Het is belangrijk dat we dat borgen. En ook dat we verder gaan met gezamenlijk optrekken om de uitvoering voor alle gemeenten sneller, beter, betrouwbaarder en veiliger te maken,' aldus Lenferink.

Meer informatie

Het complete interview met Henri Lenferink vindt op de website van VNG Realisatie: