Tijdens de ALV heeft het VNG-bestuur verantwoording afgelegd over de uitvoering van moties die zijn aangenomen in de BALV van 2019 of zijn aangehouden in eerdere ledenvergaderingen. De leden hebben ingestemd (97,63%) met de verantwoording en de voorstellen om moties aan te houden of te beschouwen als uitgevoerd.

Het bestuur heeft de verantwoording over de uitvoering van de moties in een aantal gevallen geclusterd, als deze met elkaar samenhangen of elkaar overlappen. Aan iedere verantwoording is een voorstel gekoppeld om de motie aan te houden of als uitgevoerd te beschouwen.  

Dat een motie is uitgevoerd betekent zeker niet dat de VNG-inzet op het onderwerp stopt. De oproep uit de motie is dan in de meeste gevallen onderdeel geworden of gebleven van onze reguliere belangenbehartiging. Bovendien zullen we de strekking van de moties en de verantwoording over de uitvoering benutten voor onze inzet richting de kabinetsformatie. 

Meer informatie