Tijdens de ledenraadpleging in juni hebben de leden ingestemd met 6 voorstellen. Tijdens de ALV op 25 september zijn deze voorstellen definitief aangenomen.  

Het ging om de volgende voorstellen: 

 • Invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies:  
  100% voor 
 • Vaststelling Financieel Jaarverslag 2019 (inclusief GGU) en dechargeverlening bestuur:  
  100% voor 
 • GGU: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met handhaving & naleving:  
  100% voor 
 • Resolutie 'Norm voor Opdrachtgeverschap':  
  99% voor 
 • Voorstel 'Onderkant arbeidsmarkt' als follow-up eerdere resolutie:  
  99% voor 
 • Op het contributievoorstel VNG voor 2021 waren 3 amendementen van gelijke strekking ingediend. Het contributievoorstel van het VNG-bestuur is aangenomen. De uitslag van de stemming is als volgt:
  • Contributievoorstel VNG voor 2021, bestuursvoorstel (3,9% stijging): 62% voor 

  • Geamendeerd contributievoorstel (2,9% stijging): 34% voor 

  • Tegen beide voorstellen 4% 

Bovenstaande uitslagen zijn tijdens de ALV bekrachtigd met een meerderheid van 98,54% 

Meer informatie