Er is fors meer geld nodig in het gemeentefonds. Maar het is ook hard nodig om de wettelijke positie van gemeenten te versterken om gemeenten en Rijk in balans te brengen.

Dat verklaarde Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG, vanmiddag tijdens de ALV in een gesprek met Ruben Maes.

Leonard Geluk en Ruben Maes in gesprek

foto: Corne Houwaard

Interview met Binnenlands Bestuur

Ruben Maes haakte aan bij het interview met Leonard Geluk dat vandaag verscheen in Binnenlands Bestuur. Geluk stelt daarin dat een structurele verruiming van het gemeentefonds én een Wet op de decentrale overheden voorwaarden zijn waaraan moet worden voldaan voordat gemeenten taken als de woningbouwopgave, het Klimaatakkoord en de energietransitie behoorlijk kunnen oppakken.

Versterkte positie gemeenten

Een Wet op de decentrale overheden moet de positie van gemeenten versterken. Daarbij moet ook de positie van de minister van BZK worden versterkt om de autonomie van gemeenten te borgen, aldus Leonard Geluk.

Bezoeken aan gemeenten 

Leonard Geluk begon op 1 april bij de VNG en heeft al diverse  gemeenten bezocht. Hij liet weten alle gemeenten te willen bezoeken.