VNG Magazine nummer 5, 1 april 2022

Tekst: Rutger van den Dikkenberg

Er komt veel op nieuwe raadsleden af. De VNG ondersteunt raadsleden met Raadgevers, handleidingen en een commissie Raadsleden en Griffiers. Een overzicht van de belangrijkste instrumenten.
 

VNG-pagina raadsleden

startpagina raadsleden VNG

De nieuwe webpagina vng.nl/raadsleden is het startpunt voor nieuwe raadsleden. 

Hier staat om te beginnen een overzicht van de belangrijkste beleidsdossiers. In korte video’s praten diverse prominente VNG’ers de raadsleden bij. Zo legt algemeen directeur Leonard Geluk uit hoe het zit met de gemeentefinanciën en de bestuurlijke verhoudingen. In een andere video gaat plaatsvervangend directeur Pieter Jeroense in op de lokale democratie. Daarnaast zijn er introducties van de beleidsdirecteuren over de inclusieve samenleving, de informatiesamenleving en de leefomgeving. 

De site bevat een groot aantal Raadgevers met gedetailleerde informatie per onderwerp. Hoe lees je een gemeentebegroting? Hoe controleer je als raadslid wat er gebeurt in de gemeentelijke samenwerkingen? Hoe houd je de lokale democratie vitaal? Kortom: hoe kun je je taak als raadslid goed uitvoeren?
De site biedt een gevarieerd startaanbod voor nieuwe raadsleden, maar ook ervaren raadsleden kunnen hier terecht.
 

Digitale leeromgeving

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR), de Vereniging van Griffiers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde de VNG in 2018 een digitale leeromgeving voor raadsleden. 

Ook voor de lichting van 2022 brengt het platform nuttige informatie. 

De leeromgeving bevat tal van trainingen, van de basisvaardigheden – wat doet een raadslid, en welke rollen en instrumenten kun je gebruiken – tot inhoudelijke leerlijnen over bijvoorbeeld de gemeentefinanciën, de Omgevingswet en aanbestedingen. 
 

Raadsledennieuwsbrief

De VNG Raadsledennieuwsbrief bevat een selectie van VNG-berichten en bijeenkomsten die voor raadsleden en griffiers interessant kunnen zijn. 

De VNG verstuurt de Raadsledennieuwsbrief maandelijks (behalve in juli) naar alle raadsleden en griffiers in het ledenbestand. 
 

VNG Jaarcongres

Het VNG Jaarcongres is op 28 en 29 juni 2022 in Westfriesland. Ook gemeenteraadsleden zijn van harte uitgenodigd. Meer informatie over het congres op vngjaarcongres.nl.
 

Quick Scan Lokale Democratie

Hoe goed werkt de lokale democratie? De Quick Scan Lokale ­Democratie geeft antwoord op die vraag. 

Met de quick scan ontvangt een gemeente een integraal beeld van de stand van de eigen lokale democratie. Dat beeld – vergelijk het met een foto – komt tot stand door input van inwoners,

raadsleden, collegeleden en ambtenaren. 
De uitkomsten zijn het begin van een gesprek over lokale democratie: wat kan of moet zelfs beter? Ruim zestig gemeenten lieten op die manier al een ‘foto’ maken van de stand van zaken; de quick scan zelf werd al ingevuld door meer dan zevenhonderd raadsleden.

Lees meer over de Quick Scan Lokale Democratie op lokale-democratie.nl.

Raad op Zaterdag

Vier tot zes keer per jaar organiseren de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een Raad op Zaterdag. Dat zijn interactieve bijeenkomsten voor raadsleden, op zaterdagochtend. Raadsleden worden op de bijeenkomsten geïnformeerd over actuele beleidsthema’s. Recente bijeenkomsten gingen over digitalisering, het VN-verdrag Handicap, het sociaal domein en de Omgevingswet. 
 

VNG Magazine

VNG Magazine is het ledenblad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en bevat nieuws en achtergronden over belangrijke ontwikkelingen waar raadsleden in de praktijk mee te maken hebben. 
Alle raadsleden krijgen van de VNG een gratis thuisabonnement op VNG Magazine aangeboden. Dit kan de raadsgriffier regelen.