VNG Magazine nummer 4, 18 maart 2022

Iemand die actief campagne heeft gevoerd met de belofte ‘als ik in de raad word verkozen zal ik opnieuw mijn raadstoelage beschikbaar stellen aan dierenwelzijn’, kan die nog wel de zuiveringseed afleggen zonder meineed te plegen?

Rogier Bruin, raadslid Den Helder
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Bruin,

Letterlijk genomen verzet de zuiveringseed zich tegen het doen van ‘enige belofte’ tijdens de campagne. Zouden we de zuiveringseed zo letterlijk hanteren, dan zouden heel wat raadsleden in het beklaagdenbankje belanden. De grondwetgever heeft het dan ook zo niet bedoeld. De zuiveringseed moet ‘redelijk uitgelegd’ worden, zoals dat heet: alleen daar waar er voldoende rechtstreeks verband is tussen de financiële toezegging en het oogmerk om verkozen te worden, gaat het mis. En dat is niet snel het geval. Bij de afdrachtregeling van de SP is het verband bijvoorbeeld al te indirect om een probleem met de eed op te leveren.  
In dit geval lijkt mij geen sprake van strijd met de zuiveringseed. Er wordt in algemene zin een donatie aan dierenwelzijn toegezegd. Maar het dierenwelzijn heeft geen stemrecht en kan dus ook niet omgekocht worden.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar
 

Ook een vraag?

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.