VNG Magazine nummer 5, 1 april 2022

Auteur: Rutger van den Dikkenberg

Twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen begon Klaas Jan de Regt als nieuwe raadsgriffier in Harlingen. De voormalig adviseur van provinciale staten van Fryslân springt op een rijdende trein.
 

Klaas Jan de Regt

Vanwaar deze overstap? 
‘In 2013 maakte ik bij de gemeente Leeuwarden de overstap van de ambtelijke organisatie naar de griffie. Ik vond het werk fantastisch en wist meteen: ooit wil ik ook griffier worden. Door persoonlijke omstandigheden kwam het er niet van, maar nu was de tijd daar. Ik ben bij de overheid gaan werken om iets bij te dragen aan de samenleving, dat is altijd mijn motivatie geweest. Ik zat heel lang in de bedrijfsvoering, dan is die bijdrage veel minder direct dan bij de griffie. Nu zit ik midden in het politieke proces: er is contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en natuurlijk de raadsleden. Als je hen ondersteunt in het werk, draag je echt iets bij. Het raadslidmaatschap kost veel tijd en de maatschappelijke en financiële waardering is niet hoog. Ik streef er daarom naar hen maximaal te ondersteunen.’

Wat gaat u doen? 
‘Ik ben op 14 maart begonnen, twee dagen voor de verkiezingen. Het is mooi dat je tegelijk kun beginnen met de nieuwe raad, maar ook heel intensief. Bovendien vertrok de locogriffier vlak voor de verkiezingen ook, en ook de burgemeester zit er relatief kort, net als de gemeentesecretaris. Ik spring op een rijdende trein: the show must go on, alle vergaderingen zijn al ingeboekt. Mijn eerste prioriteit is het werven van een nieuwe collega, mijn tweede is dat ik ga zorgen dat ik thuis ben in alle procedures en systemen.’

Wat heeft u geleerd? 
‘Ik heb hiervoor zes jaar bij de provincie Fryslân gewerkt, daar heb ik heel veel geleerd. Provinciale staten behandelen minder stukken dan de gemeente. Daardoor was er meer tijd om je te verdiepen in de inhoud. Daar heb ik nu profijt van.’