Op deze pagina vindt u informatie over beleidsterreinen en dossiers, maar ook over uw rechten en plichten als volksvertegenwoordiger en uw rechtspositie. Lees meer hierover in de onze Raadgevers (factsheets met informatie per onderwerp) en bezoek de digitale leeromgeving voor raadsleden. Blijf op de hoogte via de VNG Raadsledennieuwsbrief en de bijeenkomsten Raad op Zaterdag.

Om u op weg te helpen, geven de video’s hieronder een korte introductie op de voornaamste beleidsterreinen. Scroll door op deze pagina voor de Raadgevers en alle overige informatie!

Webinars

Startwebinars voor nieuwe én ervaren raadsleden/bestuurders

De VNG hield in mei en juni 2022 een reeks van 5 startwebinars voor nieuwe én ervaren raadsleden/bestuurders. Met deskundige gasten schetsten we de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen en de actuele ontwikkelingen daarop. Ook legden we uit hoe u daar als bestuurder of volksvertegenwoordiger richting aan kunt geven en wat de VNG voor u kan betekenen. Bekijk de opnamen van deze webinars op YouTube via de links hieronder.

Inspiratieweek sociaal domein

Het sociaal domein staat voor vele uitdagingen. Raadsleden en wethouders kunnen (én moeten) daarop sturen. Hoe en op welke concrete thema’s? Daarover ging het tijdens de Inspiratieweek sociaal domein: een reeks van 6 inspirerende webinars van 12 t/m 16 september 2022. U kunt de webinars terugkijken via YouTube:

Digitale leeromgeving voor raadsleden

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en het ministerie van BZK ontwikkelde de VNG in 2018 een digitale leeromgeving voor raadsleden. Het aanbod is onderverdeeld in 12 leerlijnen en richt zich vooral op strategie en vaardigheden, met onderwerpen als vergaderen, onderhandelen en persoonlijke effectiviteit.

VNG-commissie Raadsleden & Griffiers

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij veel van de thema’s waar de VNG aan werkt. De commissie Raadsleden & Griffiers verankert de positie van de gemeenteraad in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Raadsleden zijn ook vertegenwoordigd in de overige commissies. Op de pagina van de commissie R&G leest u meer over de doelstelling en wat deze commissie doet. U vindt hier ook de samenstelling van de commissie, het vergaderschema en de contactgegevens.

VNG-commissies en -colleges

Gemeentebestuurders en raadsleden bepalen de koers van de VNG via 9 vaste adviescommissies en 2 colleges:

 • Commissie Bestuur en Veiligheid
 • Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu
 • Commissie Europa en Internationaal
 • Commissie Financiën
 • Commissie Informatiesamenleving
 • Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
 • Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
 • Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
 • Commissie Raadsleden en Griffiers
 • College voor Arbeidszaken
 • College voor Dienstverleningszaken

Partners van de VNG bij de ondersteuning van Raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich ten doel om raadsleden en gemeenteraden sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto 'Een sterke raad doet er toe'. De VNG en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden werken samen bij het organiseren van Raad op Zaterdag en het verzorgen van de digitale leeromgeving voor raadsleden.

Het werk van gemeenteraadsleden is nauw verbonden met dat van de raadsgriffiers die de gemeenteraad ondersteunen en adviseren. Daarom werkt de VNG ook nauw samen met de Vereniging van Griffiers.

Een derde belangrijke partner van de VNG op het gebied van het lokaal bestuur is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Binnen de rijksoverheid borgt dit ministerie de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. De VNG werkt samen met BZK in het programma Democratie in Actie.

Global goals

De VNG ondersteunt de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, ook wel bekend als de Global Goals. Met de Gemeenten4GlobalGoals campagne stimuleert en ondersteunt de VNG gemeenten om ook te werken met deze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.

Vragen?

Heeft u nog vragen? De leden van de VNG, dus ook raadsleden en bestuurders, kunnen terecht bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de VNG.